obrázek centrum preventivní medicíny

Infarkt srdce nebo-li myokardu

zpět

Infarkt myokardu (IM) je jedním z projevů ischemické choroby srdeční. Jedná se o ložiskové odumření části srdečního svalu, které vzniká při uzávěru nebo výrazném zúžení v povodí levé nebo pravé věnčité tepny. Ve většině případů se jedná o uzávěr způsobený krevní sraženinou právě v místě zúžené věnčité tepny. Zcela vzácně může být toto postižení způsobeno zánětem tepny, vmetkem (embolem) nebo spasmem. Infarkt myokardu může postihovat levou i pravou komoru srdeční. Velikost odumřelé srdeční svaloviny je různá podle místa a velikosti uzavřené věnčité tepny.

Pokud není krevní proud v postižené tepně obnoven do 2 hodin dochází k nevratnému poškození postižené části srdce. Obnovení průtoku krve i po 2 hodinách má však blahodárný vliv. Z těchto důvodů je nutné při podezření vždy volat zdravotnickou záchrannou službu z důvodů nutnosti rýchlého transportu do nemocnice.

Infarkt myokardu se vyskytuje více u mužů než u žen. Nejvíce ohroženi jsou muži nad 50 let a ženy nad 60 let. Toto onemocnění se však nevyhýbá také mladším lidem, kteří mají nadměrnou srážlivost krve, genetické dispozice či velmi špatnou životosprávu.Infarkt myokardu spolu s anginou pectoris jsou ischemickou chorobou srdeční (ICHS), na kterou ročně umírají statisíce lidí.

Příčiny aterosklerózy

Viz. články v kategorii ateroskleróza.

Nejčastější příznaky infarktu srdce

  • déletrvající (přes 10 minut) tlaková krutá svíravá bolest v oblasti srdce a hrudní kosti
  • bolest neustupuje a je stále silná v jakýchkoli polohách
  • typické je vyzařování bolesti do ramene, krku a levé ruky a lopatky
  • nadměrné pocení
  • úzkost a dušnost
  • mohou se také objevit bolesti zad, břicha a čelisti
  • většinou se bolest dostavuje náhle, často v klidu nebo ve spánku, u chůze či jakékoliv námaze se povětšinou bolest horší
  • u části nemocných proběhne infarkt myokardu jako klinicky němá příhoda bez jakýchkoliv příznaků

Léčba

Cílem léčby infarktu myokardu je co nejrychlejší (v řádu hodin) obnovení normálního průtoku v postižené věnčité tepně čili transport nemocného do specializovaného kardiocentra, které provádí katetrizaci srdce s následným provedením tzv. angioplastiky.

koronarografie
obr. 1 - balónková angioplastika

balónková plastika
obr. 2 - angioplastika se stentem

stent
obr. 3 - kovová výztuž tzv. stent

Angioplastika se provádí přístupem (vpichem) přes stehenní tepnu a pomocí srdečních cévek a dalšího speciálního instrumentaria je možné zprůchodnění uzavřené nebo zúžené tepny, její rozšíření a ve většině případů zavedení stentů, které udržují průchodnost tepny. Při včasném zákroku pak je možná záchrana nebo zmenšení infarktového ložiska srdečního svalu. U některých nemocných je pak odloženě na základě znalosti postižení dalších tepen indikována srdeční operace, která pomocí koronárních bypassů (přemostění) zlepší zásobení ostatního myokardu. Někdy srdeční operaci indikujeme jako první metodu léčby při závažném nálezu a nemožnosti provedení angioplastiky. Nedílnou součástí léčby je samozřejmě léčba medikamentosní, která je zpravidla doživotní.