obrázek centrum preventivní medicíny
 

Vyšetření srdce

Kardivar  |   HeartVue 3D a EKGZ pohledu primární prevence, záchytu včasných změn na srdci je důležité vyšetření srdce přístrojem Kardivar a Heartvue.

Vyšetření přístrojem KARDIVAR obnáší posouzení ev. nadměrného stresu - vyčerpanosti organizmu, následkem čeho dochází v mozku k zvýšené aktivitě jistých " nezdravých " systémů např. tzv. sympatiku, který se aktivuje na "záchranu" našeho organizmu. Následkem zvýšené aktivity sympatiku vznikají civilizační nemoci, jako např. vysoký krevní tlak, vyšší cukr či cholesterol, nejčastější příčiny infarktu srdce, mozku, zanesených tepen dolních končetin.

Přístroj HEARTVUE nám signalizuje, zda máte na srdci metabolické změny, které jsou předstupněm změn, které vedou k trvalému poškození srdce. Klient má tedy časový prostor řešit situaci pomocí klasické nebo neklasické medicíny.Kardivar   zpět

vyšetření srdce - kardivar

Charakteristika Kardivaru

Přístroj Kardivar využívá podstatu metody pulsové (tepové) diagnostiky, která vznikla již ve staré Číně a je dosud používána. Pomocí moderních analytických metod vyhodnocuje specializovaný počítačový software přístroje Kardivar puls srdce, jeho variabilitu (proměnlivost) a tím umožňuje stanovit celkový zdravotní stav, rezervy organismu, stresovou zátěž a selhávání organismu, při kterém již např.: dochází ke vzniku kardiovaskulárních chorob.

Jak vyšetření probíhá?

Jde o točení EKG snímaného z horních a dolních končetin jako u Vašeho lékaře. Samotné vyšetření trvá 5 minut, provádí se v poloze v sedě nebo v leže.

Certifikace

Přístroj Kardivar je certifikován v Německu jako lékařské zařízení.

Využití přístroje

 1. Kardivar umožňuje odhalit již takové stavy, při kterých ještě není možné diagnostikovat odchylku od normy pomocí klasické medicíny, tzn. stavy, při kterých je organismus stále ještě schopen udržovat vnitřní prostředí v normě, i když už s různým stupněm aktivity, efektivity a výkonnosti. Kardivar tak otevírá nový pohled na prevenci rozvoje civilizačních onemocnění jako např.:

  • infarkt srdce či angina pectoris
  • cévní mozková příhoda
  • cukrovka
  • vysoký krevní tlak
  • vysoký cholesterol
  • nadváha aj.

  Preventivní opatření spočívají v možnosti ovlivnění organismu (jeho výkonnosti a efektivity) cíleným užíváním komplexů potravinových doplňků, které jsou schopné organismus optimalizovat nebo standardně ve snížení vlivu tzv. rizikových faktorů (a to např. zkvalitněním výživy, životního stylu apod.)

 2. Na základě výsledků z Kardivaru je možné zasáhnout do jednotlivých úrovní regulačních mechanismů, což může významně zlepšit zdravotní stav při různých chronických nemocech, jako jsou:

  • srdeční selhání
  • selhání ledvin
  • únavový syndrom
  • kardiovaskulární onemocnění např. vysoký krevní tlak, stav po infarktu myokardu aj.
  • diabetes 2.typu
  • a další

 3. Sledování zdravých lidí, kteří jsou trvale vystaveni stresům, jako jsou např. provozovatelé složitých systémů (dispečeři, řidiči vlaků, piloti, operátoři komplikovaných bezpečnostních soustav), obchodníci provozující aktivní obchodní život, intelektuálně pracující, administrativní pracovníci, informatici, programátoři aj., u kterých hrozí selhání organismu a rozvoj nemoci, nejčastěji vysokého krevního tlaku z důvodu nadměrné zátěže.

 4. Sledování osob s pravidelnou fyzickou zátěží (sportovců, osob navštěvujících fitness kluby a dalších). Zvláště rizikovou skupinou jsou starší osoby, u kterých hrozí riziko přetížení při nekontrolované fyzické zátěži.

Výsledkům budete rozumět

Výsledkem jsou důležitá čiselná vyhodnocení, číselné údaje k posouzení výše napsaného, a dále srozumitelné a schématické vyhodnocení ve smyslu „dopravní semafor“. ZELENÁ znamená, že všechno je v pořádku; je možné pokračovat bez obav. Nejsou potřeba jakákoli speciální opatření týkající se prevence a léčby. ŽLUTÁ značí potřebu zvýšené pozornosti vůči zdraví. Funkční stav vyžaduje občas se zastavit, rozhlédnout a pokračovat dále. Jinými slovy, je nutné přijmout ozdravná a preventivní opatření a lépe si všímat vlastního zdravotního stavu. ČERVENÁ vyjadřuje: „další postup není možný“, je nezbytné provést závažná zdravotní opatření. Naprosto nezbytné je diagnostické vyšetření a poté vhodná léčba možných nemocí. Pomocí zelené, oranžové a červené zóny lze charakterizovat funkční stav dané osoby z hlediska rizika rozvoje onemocnění.
HeartVue 3D a EKG   zpět

vyšetření srdce 3D - hartvue

Charakteristika HeartVue

Používá nové informace z EKG, které jsou obvykle ignorovány jako "šum" u standardních EKG přístrojů. HeartVue vyhodnocuje vlnky na EKG křivce v mikrovoltech, na rozdíl od klasického EKG, které posuzuje vlnky pouze v milivoltech, tudíž HeartVue popisuje odchylky, které na EKG u Vašeho lékaře nejsou vidět. Přístroj umožňuje kromě jiného jedinečný trojrozměrný barevný portrét srdce viz galerie, což umožňuje rychlé rozpoznání stavu srdce.

Jak vyšetření probíhá?

Jde o točení EKG snímaného z horních a dolních končetin jako u Vašeho lékaře. Samotné vyšetření trvá krátce a provádí se v poloze v sedě nebo v leže.

Certifikace

Přístroj HeartVue je certifikován v Německu jako lékařské zařízení.

Využití přístroje

Vyskytly se u Vás v rodině tyto nemoci, ze kterých i Vy máte obavy?

 • vysoký krevní tlak
 • poruchy srdečního rytmu
 • nedokrvení srdce (infarkt srdce či angina pectoris)
 • jakékoliv postižení srdce např. při cukrovce

HeartVue zjišťuje malé odchylky metabolismu výše jmenovaných nemocí, které nemusí být zjistitelné vyšetřením u Vašeho lékaře. Tím nám umožní zachytit nemoc ještě v době, kdy nemusíte mít žádne potíže. Můžeme tak začít brzo s léčbou a předejít trvalým následkům. Citlivost tyhle metody u nebezpečného nedokrvení srdce je až 80% při současném zachování specificity vyšší než 75%. V závislosti na onemocnění je citlivost u HeartVue oproti standardnímu EKG 7krát a více vyšší.